DIGIarena.e15.cz

Fotografie týdne: Starosti

Slovo starost etymologicky souvisí se stářím, je odvozeno od jeho představy, jako věku truchlivého či smutného. Být starý a mrzutý, je tedy jistým jazykovým rámováním, které se zde užilo a jehož základní strukturu slov dodnes nese.

Ostatně v jazyce je sousloví bezstarostné dětství, čemuž odpovídá také představa dítěte, jako někoho, kdo nemá starosti. Jakkoli se domnívám, že jde o představu zcela milnou, pěkně ilustruje to, jak se k vývoji a kořenu slova starost přimyká běžný jazyk, o kterém bychom mohli říci, že je moderní.

Jistě není bez zajímavosti, že v češtině se ke slovu starost významově přiblížilo slovo péče – tedy slovo odvozené z péci, tedy trápením či mučením. Péče a peklo tedy spolu velice těsně souvisí. Mezi stářím a trápením je ale nepochybně velký rozdíl. Především východní tradice a náboženství často do stáří umisťují jistý klid a vyrovnanost. Například apatie není pro východní křesťanství něčím negativním, ale stavem mysli starce, který na věci nenahlíží prostým kalkulem libosti a nelibosti či optikou běžných dní, ale dokáže na svět patřit z jisté vyšší perspektivy. Pro Čínskou či Japonskou tradici je pak důležité stáří a nadhled jasně spojovat. Starosti se tedy v této optice nemají jevit jako mrzutosti, ale spíše jako otázky či úkoly k tříbení se.

Klepněte pro větší obrázek
Starosti, foto: millana

Se starostmi je také problém psychologický. Dříve populární fenomén žen zavřených na okraji měst ve „zlaté kleci“, ve které jim nic nechybělo, byl někdy nazírán pohledem kalkulu – co by za takový život dal člověk, co nemá co jíst, je nemocný nebo trpí jiným vážným problémem. Starosti ale nejsou aditivní a objektivní. Nelze je sčítat jako různě veliká jablka na trhu a vážit. Jejich tíže záleží na tolika faktorech a kontextech, že se z nich nedá udělat ono kupecké zboží.

A tak člověk může stát před dilematem, zda je vůbec schopen unést to, co je mu naloženo. Bez ohledu na to, jak by to bylo těžké pro druhého, on sám zažívá pocit bytí na samé hraně. Existenciální úzkost, pocit, že ono závaží, které si s sebou nese je stále těžší a těžší. Zavřít před ním oči či utéci není řešení. Tak se může stát, že stojíme a nevíme, kudy kam. Vše se zdá být ztraceno. A pak je jen otázka, zda se člověku podaří – buď samotnému nebo s pomocí – zesílit anebo závaží postupně rozložit na menší kousky, anebo skočí a nechá oprátku utáhnout kolem svého krku.

Gratuluji millana ke snímku s názvem Starosti, který je součástí širšího celku, ve kterém autor reflektuje problém krajnosti starostí a těžkostí bytí člověka. Ve snímcích jdoucích až na hranu popisné návodnosti se dotýkají bolestí, které se mohou týkat každého.

Azhar nabízí snímek ., který si hraje s barvami až malířsky, pracuje s tvary a objekty, které dává do jednoho rámu, jako by kreslila obraz. Ruka povýšeně a nezúčastněně ukazuje k hlavě. Hlavně člověka, na jehož místě by mohl být každý z nás. A kladla otázku – jaké je tvé „já“?

Klepněte pro větší obrázek
., foto: Azhar

Někdy u snímku není nejdůležitější technické zpracování, hledání místa, myšlenka nebo kontext. Někdy si stačí jen všimnout, najít kompozici, která sama utváří příběh a stisknout spoušť. Tak jako U ARNOŠTA od jacvak.

Klepněte pro větší obrázek
U Arnošta, foto: jacvak

Michal Balada nás zve na polární záři na snímku ... LOFOTEN ..., který díky dlouhé expozici vytvořil scenérii zcela fantaskní, neskutečnou, snovou.

Klepněte pro větší obrázek
...LOFOTEN..., foto: miiiba

A na závěr ještě pohled do očí starého muže na snímku Simon od Zoran_2, který je opět rámován širší snímkovou a narativní perspektivou fotografa.

Klepněte pro větší obrázek
Simon, foto: Zoran 2
Další článek
Přidejte svůj názor k tomuto článku

Další podobné články

Problematický přebytek plastů okem fotografa

Problematický přebytek plastů okem fotografa

Fotografie týdne: Světlo nezastavíš....

Fotografie týdne: Světlo nezastavíš....

V řecké mytologii, ale také v dalších starověkých náboženských systémech je možné vidět, že existuje bůh Slunce, jako jedna z klíčových postav celého panteonu. Někde k němu bývá přiřazována také jistá moudrost nebo nadvláda nad živými.

Fotografie týdne: O cestě na vrchol, která nikdy nekončí

Fotografie týdne: O cestě na vrchol, která nikdy nekončí

Teilhard de Chardin má ve své knize Úvahy o štěstí zajímavý obraz lidí, které dělí do tří kategorií. Jde o horolezce, kteří se chystají na výstup.

20 vět, které byste neměli pronášet před fotografem

20 vět, které byste neměli pronášet před fotografem

Fotografování je sice řemeslo, ale bez malé dávky talentu bude každá zakázka poměrně náročná. A co teprve, když vás budou zákazníci žádat o sice konkrétní, ale zcela nesmyslnou věc. Ty nejhorší požadavky se kupodivu mnohokráte opakují...

Fotograf pořídil unikátní záběry zatmění slunce z komerčního vnitrostátního letu

Fotograf pořídil unikátní záběry zatmění slunce z komerčního vnitrostátního letu

Fotografie týdne: Kam už nemůžeš...

Fotografie týdne: Kam už nemůžeš...

Říká se, že do dýní a do lidí, člověk zvenčí nevidí. A zatímco u dýně je možné užívat různé diagnostické metody pro zkoumání toho, co je uvnitř, tak u člověka to jde hůře. Respektive zkoumat můžeme mnohé, ale onoho vnitřního se zatím dokážeme dotýkat skutečně jen málo.

Typy fotografů a jejich charakteristické chování

Typy fotografů a jejich charakteristické chování

Nechcete být na fotografiích z veřejných akcí? Nalepte si na čelo červený puntík

Nechcete být na fotografiích z veřejných akcí? Nalepte si na čelo červený puntík