DIGIarena.e15.cz

Fotografie týdne: tlaky aneb o změnách kolem nás

Švýcarský filosof a psycholog Jean Piaget přišel s – na svoji dobu poměrně převratnou – myšlenkou, že člověk poznává a interaguje se světem nikoli pouze povrchově a nedůležitě, ale nesmírně významně i hluboce.

To, v jakém prostředí žijeme, se odráží na tom, jací jsme, byť tato souvislost není nepochybně triviálně mechanická. Piaget identifikoval dva základní způsoby, kterými se světem interagujeme. Zdůrazňuje přitom, že vždy jsou aktivní oba dva, byť v různém poměru.

Tím prvním je asimilace. Asimilace je aktivní přizpůsobování si okolí. Člověk si z města vytvořil nové „přirozené“ prostředí, ve kterém mu je lépe nežli v lese, aktivně tvoří a proměňuje svět kolem sebe. Jan Blažej Santini byl považován za architekta, který mění svými stavbami celou krajinu, ale současně za člověka, který ji respektoval a přizpůsoboval ji svá díla. To nás přivádí k druhému pohybu, totiž k akomodaci.

Akomodace je schopností organismu, v našem případě člověka, se přizpůsobit prostředí, ve kterém žije. Ani tento pohyb není možné brát jako pasivní. Vyžaduje aktivitu, pochopení. Klasické ranně Darwinovské práce si právě tímto způsobem představovali evoluci – jako schopnost organismu přizpůsobit se vnějšímu okolí. Akomodace ale nemusí být útěkem nebo jen produktem jisté posloupnosti fyziologických změn, ale může mít charakter vlastního aktivního konání.

Piaget oba pohyby vztahuje k rovnováze – život znamená být v rovnováze s okolím. Na rozdíl od Richarda Bentleyho, současníka Isaaca Newtona, si ale rovnováhu nepředstavuje jako cosi statického a neměnného. Život sám je hledáním rovnováhy, která je zajišťována neustálým vyrovnáváním se s okolím, aktivní participací akomodace a asimilace. Život a vývoj není přizpůsobení se okolí, ale aktivním dialogem (v nejširším slova smyslu) s ním.

Klepněte pro větší obrázek
tlaky, foto: shimmell

V této tradici pak pokračuje Antonio Damasio, který ve svých knihách zdůrazňuje, že nejde o obyčejnou rovnováhu, ale homeostatickou rovnováhu. O něco dynamického. Zatímco pro Piageta je stále důležitá ona reakce na změny vnějšku – okolí či prostředí – pro Damasio je stejně významná také vnitřní změna. I uvnitř každého jedince se dynamicky hledá rovnováha.

Rovnováha není vyrovnáváním se s tlaky okolí, ale aktivní participací na něm, otevřeností, do které vlastními tlaky vstupuje člověk, ať již sám za sebe, nebo v širším sociálním kontextu jako lidský druh. Když někdo řekne, že je pod tlakem, míní tím, že není v rovnováze. Většinou tím míní vnější faktory, ale jak upozorňuje Damasio, svoji pozornost bychom měli zaměřit také do nás samých.

Snímek tlaky od Shimmella je zajímavý tím, že ukazuje nejen houštiny na straně snímku jako cosi vnějškově přicházejícího s tlakem, ale také onou značkou odkazující na hlavní silnici. Ukazuje člověka na jedné straně neustále konfrontovaného s očekáváním a chováním okolí a současně vnitřně přesvědčeného o potřebnosti pokračovat v nezměněném tempu po vytyčené cestě dál, kupředu. Člověka, který si možná ani neuvědomuje, že oním tlakotvorným činitelem je také on sám, že prostředí, ve kterém zažívá svůj životní pohyb, je s ním nesmírně těsně spojené. A možná změny, které musí vykonat jsou jiné, než by si běžně plánoval.

Gratuluji autorovi k pěkné fotce týdne a dovoluji si pozvat na prohlídku dalších snímků uplynulých dní.

Nejmilovy snímky jsou neopakovatelné originální prací s lidmi v prostoru, ale také barevností a jistou bez-emočností závažných témat. Tentokráte opět z cyklu Alopecie.

Klepněte pro větší obrázek
Alopecie, foto: nejmil

Snímek selfííí 3 x zdar, jehož autorem je Jokr7 staví na hlavu všechny poučky o tom, jak má být kompozičně tvořený snímek, že nemá nikomu důležitému chybět noha nebo třeba vršek hlavy. Ukazuje, že dobrý snímek musí být „propálený“ duchem fotografa; forma pak ustoupí obsahu.

Klepněte pro větší obrázek
Selfííí 3× zdar, foto: jokr7

Kráčím městem Nostalgie je pěknou abstraktní kompozicí, která nepracuje s rozmazáním světa, ale s jeho barevnou i geometrickou transkonfigurací. Autorem je MiaSia.

Klepněte pro větší obrázek
Kráčím městem Nostalgie, foto: MiaSia

Říci, že snímek navazuje na tradici socialistického realismu by bylo urážející, ale přesto si myslím, že jistá tematická podobnost, ale také práce s vizuálním sdělením je zde podobná. Byť nekončí na úrovni formalismu, ale může sdělovat více, čímž se ze zmíněného žánru vymyká. Takový je snímek cirok od Zoran_2.

Klepněte pro větší obrázek
cirok, foto: Zoran 2
Další článek
Přidejte svůj názor k tomuto článku

Další podobné články

Jak ovlivňují fotografie lidskou psychiku?

Jak ovlivňují fotografie lidskou psychiku?

Fotografie týdne: Zkáza vzducholodi Hindenburg

Fotografie týdne: Zkáza vzducholodi Hindenburg

Do našeho jazyka, myšlení i vnímání světa se snadno dostávají schémata, která jsou v počátku drobná a nevinná, ale mohou se významně rozšířit, až přestanou plnit svůj původní účel a stanou se něčím přetíženým a deformujícím svět.

Zanikne práce fotoreportéra vinou technologického pokroku?

Zanikne práce fotoreportéra vinou technologického pokroku?

V poslední době mnoho světových prestižních deníků a časopisů rozvázalo pracovní poměr se svými fotožurnalisty, v tom lepším případě jim bývalí zaměstnavatelé nabídli externí spolupráci

Fotografie týdne: Báječní muži na létajících strojích

Fotografie týdne: Báječní muži na létajících strojích

Martin Heidegger navrhuje, abychom slovo pravda nahradili výrazem neskrytost. Pravda je něco, co je daného a neměnného, co buď je anebo není, je něčím statickým a stabilním. Pravda je věcí mezi věcmi. Je shodou rozumu a věci samotné.

Fotografie týdne: Mít k sobě blíž aneb nejen o prostoru

Fotografie týdne: Mít k sobě blíž aneb nejen o prostoru

Doba vánoční sice ztratila v našich zeměpisných souřadnicích charakter sakrálního slavení, takže ne všechny dimenze oslav narození Ježíše v Betlémě jsou nám pochopitelné nebo snadno dostupné.

Jak ukrást fotovybavení za 50 000 USD během 53 sekund?

Jak ukrást fotovybavení za 50 000 USD během 53 sekund?

50. výročí vzniku unikátní fotografie „Východ Země“

50. výročí vzniku unikátní fotografie „Východ Země“

Fotografie týdne – v síti a o síti

Fotografie týdne – v síti a o síti

Co je to síť? Pro většinu lidí se pod tímto slovem skrývá zřejmě nástroj, kterým se chytají ryby. Možná nejbližším dostupným synonymem by mohlo být vězení, ale i to má jiný nádech. Ve vězení lze pobývat, žít, zakoušet vlastní vnitřní svobodu, byť třeba tak expresivně uchopovanou jako u Ivana Jirouse a jeho básní.