DIGIarena.e15.cz

Jak licencovat své fotografie

Se svými fotkami můžete obvykle nakládat jen vy, občas to však chcete dovolit i jiným. K tomu slouží rozličné licence.
Jak licencovat své fotografie

Fotografie je autorské dílo, je chráněna od svého vzniku, a to tak, že kromě zákonných výjimek ji může užít jen autor. Když chcete užití dovolit jiným, potřebujete sáhnout po nějaké formě licenční smlouvy. 

Měli byste přitom vědět, kdy se vám který typ licence hodí. Postupně vám ukážeme, jakých možností se vám v dnešní době dostává.

Klepněte pro větší obrázek
Výhradní licence, nevýhradní licence, nebo Creative Commons?

Podle autorského zákona

Licenční smlouva se uzavírá podle autorského zákona, který také v § 46–55 stanoví její náležitosti. Předně je potřeba se rozhodnout, zda se smlouva poskytuje jako výhradní, nebo nevýhradní (není-li to stanoveno, považuje se smlouva za nevýhradní).

 
Když chcete užití svých fotek dovolit jiným, potřebujete sáhnout po nějaké formě licenční smlouvy
 

V případě výhradní licence smí dílo způsoby, k jakým je smlouva sjednána, užít pouze nabyvatel licence. Autor sám nesmí dílo takovým způsobem užít a ani nesmí třetí osobě udělit oprávnění k takovému způsobu užití. Je nasnadě, že odměna za takovouto licenci bude vyšší než odměna za nevýhradní licenci. Nevýhradní licence neomezuje právo autora k užití daného díla ani jeho právo poskytnout licenci k takovému užití třetí osobě. Nevýhradní licence sjednaná před licencí výhradní zůstává zachována, není-li sjednáno jinak.

Licenční smlouva vyžaduje písemnou formu, jen pokud je výhradní, nicméně písemnou formu doporučuji v každém podstatnějším případě. Ve smlouvě je vhodné uvést, k jakému užití díla se poskytuje – není-li takové informace, má se za to, že je poskytnuta k takovým užitím v takovém rozsahu, jak je nutné k dosažení účelu smlouvy, a na území ČR po dobu, jakou je potřeba, ne však déle než rok od poskytnutí licence nebo od poskytnutí díla, nastane-li toto později.

Obsah licence je na vás

Užití díla, k jakému se licence poskytuje, jde snadno konkretizovat: smlouva jde omezit nejen na určité způsoby užití díla (vystavování, rozmnožování, …), ale také lze určit množství, místo a čas. Můžete tedy např. sjednat, že vaše fotografie lze vystavovat v Českých Budějovicích od 1. do 30. září 2012 nebo třeba že vaši fotografii lze užít na 10 tisících plakátech vylepovaných v lednu 2013 na území ČR a Slovenska.

Nezapomeňte také, že nabyvatel licence, je povinen licenci využít, není-li sjednáno jinak. Pokud nabyvatel licenci nevyužívá, nebo ji využívá nedostatečně, můžete jej vyzvat, aby licenci v určité lhůtě dostatečně využil. Pokud se tak nestane, můžete od smlouvy odstoupit, nicméně nestanoví-li smlouva jinak, tak až po uplynutí aspoň dvou let od poskytnutí licence nebo poskytnutí díla. Podle využití díla, k jakému do odstoupení od smlouvy došlo, následně dojde k vrácení části nebo celé odměny.
 

 
Užití díla, k jakému se licence poskytuje, jde snadno konkretizovat místně, časově, ale i dalšími omezeními
 

V licenční smlouvě musí být výslovně sjednána odměna nebo aspoň způsob jejího určení, není-li zřejmé, že je vůlí smluvních stran uzavřít smlouvu úplatně i bez určení výše odměny, nebo pokud není výslovně sjednáno, že je licence bezúplatná. Lze dohodnout i výše odměny v závislosti na výnosech z využití licence, pak máte právo na kontrolu příslušné dokumentace ke zjištění skutečné výše odměny.

Právo na náhradu škody

Nabyvatel licence nesmí upravit nebo jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, nebylo-li sjednáno jinak nebo není-li zřejmé, že by autor k takové změně svolil. To však nelze, pokud si souhlas se změnami výslovně vyhradíte.

V případě smrti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby, které licenci poskytujete, přechází práva a povinnosti ze smlouvy na právního nástupce, není-li dohodnuto jinak. Od smlouvy můžete také odstoupit pro změnu přesvědčení, ale jen v případě, že dílo, kterého se licence týká, ještě nebylo zveřejněno. Nabyvatel licence má pak právo na náhradu škody, která mu případně vznikla; v případě vašeho opětovného zájmu o užití díla jste povinni přednostně nabídnout licenci původnímu nabyvateli, a to za srovnatelných podmínek.

Jde to i jinak

V poslední době se těší oblibě licence Creative Commons, které nabízí snadný rámec pro licencování děl blíže neurčenému okruhu nabyvatelů. Jde v podstatě o klasické licence podle autorského zákona, jež využívají možnosti adresovat návrh k uzavření licence neurčitému okruhu osob – tyto osoby pak nabídku přijmou prostým zachováním se podle licence.

Creative Commons (CC) jsou užitečným nástrojem, nicméně z principu své jednoduchosti pochopitelně nepamatují na všechny případy, někdy tedy nenajdete takovou licenci CC, která by vyhovovala vašemu záměru. Nadto pamatujte na to nejdůležitější: licence CC vůči konkrétnímu nabyvateli zaniká, poruší-li tento její podmínky, ale jinak je neodvolatelná a časově neomezená. CC sice umožňuje, abyste dílo poskytovali i pod jinými licencemi, nicméně jakmile jednou umožníte užití díla v rámci licence CC, své rozhodnutí už nemůžete vzít zpět.

 
U Creative Commons jde v podstatě o klasické licence podle autorského zákona, které dovolují adresovat návrh k uzavření licence neurčitému okruhu osob
 

Licence podle šablony

CC nabízí celkem šest druhů licence (označovaných také kombinací zkratek jednotlivých práv a povinností), přičemž součástí každé je poskytnutí práva na šíření díla a povinnost uvést autora (zkratka BY). Dále si můžete vybrat, zda je povinností zachovat licenci (SA), nezasahovat do díla (ND) a neužívat dílo komerčně (NC). Přehled jednotlivých kombinací naleznete v tabulce.

Označení licence Název licence
BY Uveďte autora
BY-SA Uveďte autora – Zachovejte licenci
BY-ND Uveďte autora – Nezasahujte do díla
BY-NC Uveďte autora – Neužívejte komerčně
BY-NC-SA Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci
BY-NC-ND Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Nezasahujte do díla

Pro použití vybrané licence CC stačí, když dílo označíte danou licencí – na internetových stránkách projektu si vytvoříte HTML kód, který pak přidáte na web, kde fotku zveřejňujete, případně zvažte uvedení licence i v EXIFu fotografie. U fyzických fotografií stačí uvedení textu s odkazem na příslušnou licenci u fotografie, je-li to možné, nebo třeba na jejím rubu. Text může vypadat např. takto: „Fotografie podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Unported.“

Další článekSouvisející články


celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

máš propriety rellase ??? na tu helikoptéru … zemekf 17. 10. 2014, 14:27
Sice nevidím důvod, proč někomu poskytovat n… zemekf 17. 10. 2014, 14:25
Mě by zajímalo, jakou licencí či jak jinak v… Radim 1. 6. 2014, 10:18
Dobrý den, momentálně řeším situaci, kdy na… Tomáš 7. 5. 2013, 12:24

Další podobné články

Jak používat doplňkový záblesk při fotografování v exteriéru

Jak používat doplňkový záblesk při fotografování v exteriéru

5 profesionálních tipů jak uspět na Instagramu!

5 profesionálních tipů jak uspět na Instagramu!

Instagram není jen místo pro publikování fotografií, už nyní je čtvrtou největší sociálních sítí na světě, a původní záměr značně přerostl. Stal se z něj i důležitý nástroj pro profesionální fotografy, kteří na něm mohou oslovit miliony uživatelů.

Naučte se fotografovat s Canonem

Naučte se fotografovat s Canonem

Proč je dobré kopírovat fotografie velkých fotografů?

Proč je dobré kopírovat fotografie velkých fotografů?

Plagiáty, toť veliký nešvar! Každý umělec se snaží být svým dílem originální, proto si dává pozor, aby svým výtvorem nekopíroval jiné fotografy. Při hledání nápadů se však fotografové rádi inspirují u těch nejlepších.

10 věcí, které byste měli udělat, než vyrazíte fotit s novým digitálem

10 věcí, které byste měli udělat, než vyrazíte fotit s novým digitálem

Nový fotoaparát je pro mnoho z nás hračkou, která si zaslouží perfektní péči aby nás mohla svými výkony těšit pokud mono co nejdelší dobu. Ovšem nový digitál s sebou nese také nové funkce, ergonomii a ovládání, které není radno podceňovat.

Má váš domácí mazlíček tmavou srst? Žádný problém!

Má váš domácí mazlíček tmavou srst? Žádný problém!

Vinou tmavé srsti se většina domácích zvířat fotografuje značně obtížně. Výsledná fotka totiž často vychází jako tmavá šmouha a to obzvláště, pokud je fotografujete mobilem nebo levným kompaktem. Poradíme, jak dosáhnout lepších výsledků

7 pomůcek, které vám ulehčí fotografický život

7 pomůcek, které vám ulehčí fotografický život

Každý máme své berličky, o které se při nejrůznějších aktivitách můžeme opřít. A mezi takové činnosti patří také fotografování. Jaké příslušenství vám ušetří čas a ulehčí fotografickou práci?

Apple ukazuje kreativní způsoby fotografování pro iPhone X

Apple ukazuje kreativní způsoby fotografování pro iPhone X

Apple vydal pět nových videí, která učí uživatele iPhonu X kreativní fotografii. Všechny spoty jsou protknuty tématikou právě probíhajícího mistroství světa ve fotbale. Všechny tipy jsou stejně dobře použitelné i pro jiné modely značky.