DIGIarena.e15.cz

Na paletě vrstev ve Photoshopu

Pokud má editor možnost používat vrstvy, navíc rozšířenou i do podoby Vrstev úprav, práce s fotografií se značně zefektivní.

Lidé jsou odjakživa nejčastějšími objekty fotografů. Při pořizování snímků venku nebývá obvykle s technickými podmínkami problém, naopak tomu však je, pokoušíte-li se o focení doma. Nemáte-li alespoň základní vybavení (především patřičné osvětlení) a fotíte digitálním přístrojem, který je na nedostatek světla obzvlášť citlivý, výsledek většinou dopadá zoufale. Například ilustrační snímek byl provizorně nasvícen běžnou stolní lampičkou. Podání barev je nekorektní a na snímku jsou zřetelné přepaly od tvrdého světla. Dost z toho se ale naštěstí dá napravit v počítači.

I když technická kvalita snímku není nejlepší, stále netřeba jinak podařený záběr házet do koše. Původní fotografii můžete po základních retuších úplně odbarvit (nebo alespoň snížit saturaci barev) a znovu manuálně provést kolorování snímku. Výsledek, i když se v našem případě jedná trochu o z nouze ctnost, bývá leckdy překvapivě příznivý – ostatně štětečkem obarvované černobílé snímky proslavily například Jana Saudka.

Zrovna při ručním kolorování můžete vhodně využít tzv. Vrstev úprav, které jsou specialitou Photoshopu. Jejich hlavní výhoda spočívá v tom, že lze kdykoli zpětně upravit nastavené parametry pro libovolnou z vrstev, v případě kolorování tedy pozměnit barvu. To přijde vhod zejména na konci úprav, kdy je nutné všechny barvy navzájem sladit – předem je odhad správných odstínů velmi obtížný. Každá z Vrstev úprav má automaticky také vlastní masku, pomocí které můžete kdykoli pozměnit rovněž působení vrstvy na určitou část snímku – tedy zajistit obarvení pouze očí, rtů nebo pozadí snímku.

Ilustrační snímek byl pořízen levným digitálním kompaktem, který se nedokázal vypořádat s velmi nevhodným slabým a ostrým osvětlením běžnou stolní lampičkou. Na fotografii jsou kvůli velkému kontrastu scény zřetelná zcela bílá „vypálená“ místa bez kresby, velmi nekvalitní je také barevné podání. Nejjednodušším řešením proto bylo převést snímek do černobílého režimu a kolorování provést ručně za pomoci Vrstev úprav. Vznikl tak zajímavě barevný obrázek, ne nepodobný starým, štětcem vybarveným černobílým snímkům.

Klepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázek  
max. velikost  | max. velikost
Vlevo původní snímek, vpravo snímek po úpravách
foto: Jiří Steiger, Minolta F100, F2,8, 1/30 s

Pryč s přebytečným

Otevřete snímek, který chcete upravit (CTRL + O). Pokud chcete pozměnit jeho natočení, z panelu nástrojů vyberete Měřítko (I) (skrývá se za kapátkem) a táhněte jej podle roviny, která má být vodorovná či svislá. Pak z menu vyberte Obraz | Natočit plátno | O jiný úhel, v dialogovém okně již bude mít vyplněn správný úhel – stačí jej potvrdit stisknutím OK. Nástrojem Oříznutí (C) vyznačte požadovaný výřez a stiskněte Enter.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost

Vrstvy úprav poprvé

Většina snímků z interiéru vyžaduje mírné zesvětlení, poprvé zde tak využijete Vrstvu úprav. V dolní části paletky Vrstvy stiskněte prostřední tlačítko se symbolem černobílého kolečka a z nabídky vyberte Úrovně. Pomocí tří šipek pod grafem histogramu nastavte vhodný jas a kontrast, vzniku případných zcela bílých „přepálených“ míst bez kresby si zatím nevšímejte. Stiskněte tlačítko OK.

Klepněte pro větší obrázek

Jen kde je potřeba

V paletce Vrstvy nyní poklepejte vpravo od názvu nové vrstvy, otevře se dialogové okno s volbami. Mimo jiné zde můžete omezit působení vrstvy pouze na určitý jasový rozsah. Toho nyní využijete k potlačení zesvětlení v již dostatečně světlých pasážích – stiskněte klávesu ALT a přiměřeně směrem doleva táhněte levou polovinu pravého jezdce u první stupnice v sekci Prolnout když.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost

Nic není definitivní

Stiskněte OK. Kdykoli nyní toto okno znovu otevřete, budete moci nastavení změnit. To však u Vrstev úprav platí také pro samotnou funkci – po poklepání na levý čtverec vrstvy, který znázorňuje typ úpravy (u Úrovní symbol grafu), se znovu otevře dialogové okno operace se zadanými hodnotami, které můžete podle potřeby poupravit – v našem případě bude pravděpodobně na závěr vhodné ještě mírně zvýšit kontrast.

Klepněte pro větší obrázek

Bílá nepřítelem

Přepněte zpět na původní vrstvu Pozadí. Pokud váš snímek obsahuje přepálená místa zcela bez kresby, v panelu nástrojů vyberte Štětec (B) a v horní liště jeho voleb nastavte Režim na Ztmavit a Krytí na cca 20 %. V paletce stop zvolte vhodný průměr a se stisknutou klávesou ALT klepněte ve snímku na barvu, která má přibližně odpovídat přepálenému místu. Po uvolnění ALTu nástrojem bílé místo jednoduše přemalujte. 

Klepněte pro větší obrázek

Milosrdný štětec

Na pleti modelu nyní přiměřeně vyretušujte různé vady pleti, které vyniknou hlavně při použití ostrého světla při fotografování. Mezi nástroji zvolte Retušovací štětec (J) a v horní liště voleb pro něj nastavte vhodnou stopu. Podobně jako v předešlém případě se stisknutou klávesou ALT „naberte“ vhodné místo vedle retušované oblasti a po uvolnění klávesy ALT pupínek „přerazítkujte“.

Klepněte pro větší obrázek

Zpět do černobílé

Jestliže je technická kvalita snímku stále špatná, udělejte „z nouze ctnost“ a pusťte se do kolorování, které může přinést překvapivý výsledek. Nejprve ale snižte saturaci barev obrázku, k čemuž opět využijete Vrstvu úprav – po stisku tlačítka s černobílým kolečkem tentokrát vyberte Odstín a Sytost, a v dialogovém okně přiměřeně stáhněte doleva posuvník Sytost a stiskněte OK. Nastavení opět můžete kdykoli změnit.

Klepněte pro větší obrázek

Míchání barev

Označte zcela horní vrstvu Úrovně (aby se nové vrstvy řadily nad ni) a z Vrstev úprav (opět po stisku tlačítka s černobílým kolečkem v dolní části paletky Vrstvy) zvolte Plná barva. V dialogovém okně namíchejte vhodnou barvu, pro odstín pleti můžete do polí R, G a B zkusit zadat hodnoty 230, 160 a 075. Stiskněte OK. Režim prolnutí vrstvy nastavte na Barva a přiměřeně snižte hodnotu Krytí.

Klepněte pro větší obrázek

Přehlídka masek

Ke každé Vrstvě úprav se automaticky vytvoří také Maska, kterou znázorňuje čtverec vlevo od názvu vrstvy. Přepněte na něj a z panelu nástrojů vyberte Štětec, jeho Režim nastavte na Normální a Krytí na 100 %. Kdekoli nyní budete v obraze malovat černou barvou, zrušíte efekt vrstvy, bílou jej naopak obnovíte. Šedé odstíny znamenají částečnou viditelnost.

Klepněte pro větší obrázek

Jako v omalovánkách

Tímto způsobem vybraným odstínem vymalujete jen ty části obrazu, které chcete obarvit. Průběžně přizpůsobujte velikost stopy nástroje – na velké plochy volte větší průměr, k vykreslení obrysů malou stopu. Chcete-li zvolenou barvou přebarvit jen menší část obrazu, masku si nejprve celou začerněte příkazem Obraz | Přizpůsobení | Invertovat (CTRL + I) a do snímku malujte rovnou jen bílou barvou.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost

Jedna přes druhou

Obdobně pokračujte malováním dalšími barvami, které se mohou navzájem i překrývat. Pořadí vrstev lze jednoduchým přetažením myší měnit – princip je stejný jako při skládání průhledných fólií přes sebe. Po poklepání na barevný čtverec u každé z vrstev můžete kdykoli měnit odstín nebo upravovat tvar masek. Jestliže budete chtít výsledný snímek uložit do formátu JPG, nezapomeňte předem sloučit vrstvy příkazem Vrstva | Do jedné vrstvy.

Klepněte pro větší obrázek
 

Ve zkratce:

Upravte natočení snímku a vyberte správný výřez
Požadovaný úhel lze jednoduše zjistit pomocí Měřítka.

Zvyšte jas a kontrast snímku
Poprvé zde můžete využít Vrstev úprav, které umožňují nastavené parametry kdykoli změnit.

Opravte „přepálená“ místa zcela bez kresby
Přemalujte je Štětcem se sníženou mírou Krytí. 

Vyretušujte vady pleti
Nástroj Retušovací štětec opraví jen pupínek či pihu, strukturu pleti zachová.

Snižte saturaci barev snímku
V případě velmi nekvalitního barevného podání fotografie ji celou převeďte do černobílého režimu.

Namíchejte vhodnou barvu
Díky použití Vrstvy úprav můžete zvolený odstín kdykoli změnit.

Vybarvěte požadovanou část obrazu
Maska umožní omezit působení vrstvy jen na část fotografie. 

Pokračujte v kolorování
Počet odstínů ve snímku není nijak omezen, jednotlivé barvy však volte s citem.

Původní článek byl otištěn v DIGIfotu 3/2007. Chybějí-li vám starší čísla časopisu DIGIfoto, kontaktujte oddělení distribuce e-mailem: predplatne@cpress.cz nebo telefonicky na bezplatné lince 800 11 55 88.

Klepněte pro větší obrázek

Další článek
celkem 9 komentářů

Nejnovější komentáře

hrůza a děs tomstall 14. 6. 2008, 17:11
Hnus Mindbomb 6. 6. 2008, 13:33
Tedy nevím, saldo 5. 6. 2008, 16:21
špatně Martin 5. 6. 2008, 06:22
Ukázka Karel Kahovec 5. 6. 2008, 06:11

Další podobné články

Mechanická versus elektronická závěrka: jejich pro a proti

Mechanická versus elektronická závěrka: jejich pro a proti

Mechanická a elektronická závěrka fungují na odlišných principech a oba systémy mají své výhody a nevýhody. Volbou správného typu můžete předejít řadě problémů…

Aplikace Moment v nové aktualizaci vylepšuje zejména práci s videem

Aplikace Moment v nové aktualizaci vylepšuje zejména práci s videem

Instagram přidává do chatu novou funkci. Nyní si lze zasílat hlasové zprávy

Instagram přidává do chatu novou funkci. Nyní si lze zasílat hlasové zprávy

9 jednoduchých fotografických triků, na doma i ven

9 jednoduchých fotografických triků, na doma i ven

Ani během pošmourných zimních dní nemusejí fotografové zahálet. Tradiční, osvědčené fotografické postupy si mohou zpestřit několika zajímavými experimenty, aniž by bylo nutné investovat do drahého studiového vybavení…

5 tipů pro využití mobilního telefonu při fotografování

5 tipů pro využití mobilního telefonu při fotografování

Jedno ze základních pravidel mobilní fotografie je, nepoužívejte blesk. Samozřejmě ale existují výjimky, kdy se vám hodí, a nemusí to být jen při hledání ztracených klíčů. těchto 5 tipů pomůže vykouzlit z nudné fotografie zajímavou.

Instagram se otevírá nevidomým uživatelům. Popíše jim, co je zobrazeno v příspěvku

Instagram se otevírá nevidomým uživatelům. Popíše jim, co je zobrazeno v příspěvku

Jak zachytit celý svět kolem sebe

Jak zachytit celý svět kolem sebe

Sférická 360° fotografie nebo video jsou fenoménem posledních let, kdy se objevuje stále více zařízení pro pořizování takových záběrů a největší sociální sítě začaly s podporou jejich zobrazení. Pokusy o vytvoření 360° fotografie jsou již notně staré a nedá se říct, že by nebyly povedené.

Zoner Photo Cloud zvětšuje kapacitu na 20 GB

Zoner Photo Cloud zvětšuje kapacitu na 20 GB


Reklama na ticho... Autor: Robson65