DIGIarena.e15.cz

Zkuste to bez barev ve Photoshopu

Krajina trpělivě zapózuje každému, kdo v ní chce hledat krásu. Proto také patří k nejčastěji fotografovaným žánrům.

V černobílém provedení ovšem vynikne její „tvar“ nejlépe. Zkuste se na chvíli oprostit od barev a hledat v krajině kouzlo jemných přechodů i prudkých kontrastů.

Převod na monochromatický obraz je u fotografií krajiny mnohem problematičtější než u jiných žánrů. Pouhou změnou režimu zobrazení často získáte jen šedivý snímek, v němž bude většina objektů splývat. To, co bylo na původním snímku například sytě červené a zelené, bude mít po převodu do černobílé podoby stejný odstín šedé. Barevné podání lze naštěstí změnit, často dokonce zásadně. Můžete posunout celé barevné spektrum, takže se například obloha změní na červenou a tráva na modrou. Co by na barevném snímku vypadalo nesmyslně, bude po převodu do černobílého podání zcela přirozené.

Abyste nemuseli barvy odhadovat ještě před převodem do černobílé varianty, doporučuji využít tzv. Vrstvy úprav. Horní vrstva bude snímek převádět na černobílý a v dolních vrstvách můžete upravovat barevné podání originálního snímku. Vzhled černobílého podání tak můžete sledovat již během úprav. Největší výhodou tohoto postupu je, že nemusíte znát žádné poučky o jasu barev nebo posunu barevného spektra, ale jednoduše pomocí posuvníků nastavíte takovou variantu, jaká se vám bude zdát nejlepší. Záměrem je, aby výsledný snímek byl co nejlépe prokreslený a dostatečně plastický, tzn. aby v něm byly například zřetelně odděleny blízké objekty od pozadí nebo aby mraky na obloze vytvořily dramatickou scenérii.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Při jednoduchém převodu do černobílé podoby by z původní barevné fotografie vznikl nevýrazný šedivý snímek, pomocí úpravy barev originálu se lze však dopracovat k uspokojivému výsledku.
foto: Robert Mekiš, Olympus C4000Z; www.robertmekis.com 

Nemusíte přitom jedno nastavení použít pro celý snímek, pomocí masky vrstev lze libovolnou úpravu omezit pouze na určitou část obrazu. Snadno tak například vytvoříte samostatné nastavení barev pro popředí a pro oblohu, která se většinou vyznačuje zcela odlišnými světelnými podmínkami.

Ne každý snímek se však pro černobílé podání hodí. Podmínkou je, aby obsahoval určité dominantní objekty, které po potlačení barev ještě více vyniknou. Velmi důležitý je také kontrast stínů a světel již při samotném fotografování. Během něj se rozhodně vyplatí hledat správný směr a úhel záběru, a to především podle intenzity a směru svitu slunce. U černobílých obrázků totiž obzvlášť platí, že ze špatně vyfocených fotografií „zázrak“ ani v počítači nevytvoříte.

Krok za krokem

S přebytečným pryč

Při fotografování se vám málokdy podaří zachytit ten nejlepší možný výřez už jen z toho důvodu, že jste omezeni poměrem stran snímače. První operací v grafickém editoru je proto téměř vždy ořez. Vyberte nástroj Oříznutí (C) a ve snímku vyznačte oblast, kterou chcete ponechat. Po uchopení některého z rohů vyznačeného výběru můžete měnit jeho velikost, pokud myší najedete kousek vně některého ze čtverečků, lze výběr libovolně natáčet. Nakonec stiskněte Enter.

Klepněte pro větší obrázek

Černá a bílá jsou základ

Pro převod snímku můžete ve Photoshopu použít několik způsobů. Rychlá a účinná je například funkce Mapovat na přechod. Ta při převodu rozloží spektrum jasů a stínů barevného snímku mezi dvě barvy, které jsou nastaveny v panelu nástrojů. Jako horní barvu zde proto zadejte černou, jako spodní bílou. Tohoto výchozího nastavení docílíte rovněž pouhým stisknutím klávesy D. Můžete však také experimentovat s použitím vlastních barev a získat tak tónovaný snímek.

Klepněte pro větší obrázek  

Klasika stará 166 let

Funkci Mapovat na přechod najdete také mezi Vrstvami úprav, čehož se dá výhodně využít. V paletce Vrstev (pokud ji na ploše nevidíte, zobrazíte ji příkazem Okna | Vrstvy) stiskněte zcela dole prostřední tlačítko s půleným černobílým kolečkem a z nabídky vyberte možnost Mapovat na přechod. Zobrazí se dialogové okno s nastaveným přechodem, zaškrtnutím volby Obrátit jej případně invertujete. Po stisknutí tlačítka OK se snímek převede na černobílý.

Klepněte pro větší obrázek

Vrstvy jsou základ

Prostým převodem barevného snímku do černobílé podoby ne vždy dosáhnete jeho optimálního prokreslení a plastičnosti. To závisí především na původním barevném podání, které však i nyní můžete jednoduše změnit. Přitom nemusíte znát žádné poučky o míchání kanálů, pouze vyberete variantu, která se vám bude nejvíce zamlouvat. V paletce Vrstev přepněte na spodní vrstvu Pozadí a mezi Vrstvami úprav (opět tlačítko s černobílým kolečkem) vyberte Odstín a sytost.

Klepněte pro větší obrázek

Optimální prokreslení

Otevře se dialogové okno, v němž nejprve zaškrtněte volbu Náhled, abyste změny mohli pozorovat přímo v obraze. Nyní na některou ze stran pomalu posouvejte prvním jezdcem Odstín. Černobílé prokreslení snímku se tím dramaticky mění. Vyberte tu variantu, která se vám bude jevit nejlepší. Působení funkce můžete zmírnit přiměřeným stažením posuvníku Sytost doleva, posledním jezdcem Světlost lze případně mírně poupravit jas snímku.

Klepněte pro větší obrázek

Pouze kde je to třeba

Ke každé vrstvě úprav se automaticky vytvoří Maska, kterou využijete, pokud chcete efekt vrstvy omezit jen na část obrazu. Přepněte na pravý obdélník (zatím zcela bílý) vrstvy Odstín a sytost a v panelu nástrojů vyberte Štětec (B). Jako jeho barvu zvolte černou a nastavte vhodnou velikost stopy. Tam, kde nyní budete v obraze malovat, zrušíte působení efektu. Bílou barvou působení vrstvy naopak obnovíte, při volbě některého z odstínů šedé bude efekt částečný.

Klepněte pro větší obrázek

Míchání barev u ČB snímku

Prokreslení obrazu můžete doladit také pomocí funkce Vyvážení barev, pro kterou opět využijte Vrstvu úprav. Přepněte na vrstvu Odstín a sytost a po stisknutí tlačítka s černobílým kolečkem zvolte z nabídky Vyvážení barev. Veškeré volby v otevřeném dialogovém okně ponechte na přednastavených hodnotách, pouze zapněte Náhled. Nyní tři posuvníky uprostřed okna nastavte do takové polohy, aby prokreslení obrazu bylo co nejlepší. Nakonec stiskněte tlačítko OK.

Klepněte pro větší obrázek

Úrovně využijete vždy

Jas a kontrast snímku můžete jednoduše změnit také pomocí klasických úrovní. V paletce Vrstev označte vrstvu Mapovat na přechod a vytvořte Vrstvu úprav Úrovně. Pomocí trojúhelníčků pod grafem histogramu nastavte požadovaný jas a kontrast snímku. Pokud chcete upravit jen část obrazu, změn v dalších místech snímku si nevšímejte a efekt zde následně zrušte pomocí masky. Působení každé z vrstev můžete jednoduše zmírnit také snížením jejího Krytí.

Klepněte pro větší obrázek

Univerzální rámeček

Hotový snímek můžete opatřit rámečkem, v němž lépe vynikne. Jako barvu pozadí nastavte v panelu nástrojů černou a z menu vyberte Obraz | Velikost plátna. V dialogovém okně zaškrtněte možnost Relativně a do polí Šířka a Výška zadejte přiměřené hodnoty, které kolem snímku vytvoří černý obvod, například 30 obrazových bodů. Totéž opakujte po výměně barvy pozadí za bílou, pro vytvoření tenké linky nyní však do Šířky a Výšky zadejte pouze cca 5 obr. bodů.

Klepněte pro větší obrázek

Přiměřená velikost

Barvu pozadí vyměňte zpět za černou a v dialogovém okně funkce Velikost plátna zadejte Šířku a Výšku asi 500 bodů. Vzniklý tlustý okraj vhodně zmenšete nástrojem Oříznutí (C). Výběr nejprve vyznačte přes celou plochu rámečku a pak jej zmenšete s přidrženou klávesou ALT, čímž dosáhneto vystředění. Oříznutí proveďte klávesou Enter. Rámeček můžete ještě doplnit například svým jménem či adresou webových stránek.

Klepněte pro větší obrázek

Závěrečný podpis

Zvolte nástroj Text (T) a vyznačte jím v místě požadovaného nápisu rámeček. Ještě předtím můžete v horní liště voleb nastavit parametry písma, jako jeho typ, velikost či barvu. Po vepsání textu stiskněte vpravo v horní liště tlačítko se symbolem zaškrtnutí, písmo se tím převede do rastru. Nástrojem Přesun (V) lze nyní ještě poupravit jeho umístění. Před uložením hotového snímku do formátu JPEG slučte všechny vrstvy příkazem Vrstva | Do jedné vrstvy.

Klepněte pro větší obrázek

Extratip

Pro převod fotografie do černobílé podoby můžete využít také funkce Obraz | Přizpůsobení | Míchání kanálů. Otevře se dialogové okno, v jehož spodní části zaškrtněte volbu Monochromatický.

Třemi posuvníky nyní určete intenzitu původních barevných kanálů. Ztmavením kanálu B (Blue – modrý) například zvýrazníte oblohu. Součet jednotlivých procent u všech posuvníků by měl stále tvořit přibližně hodnotu 100, při nižší výsledné hodnotě dochází ke ztmavení snímku, při vyšší naopak ke zesvětlení. Nakonec stiskněte klávesu OK.

 

Původní článek byl otištěn v  časopisu DIGIfoto. Chybějí-li vám starší čísla časopisu DIGIfoto, kontaktujte oddělení distribuce e-mailem: predplatne@cpress.cz nebo telefonicky na bezplatné lince 800 11 55 88.

Další článek
celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Dobrý článek Gendarme 4. 3. 2008, 13:01

Další podobné články

Smartphone Photography 101 vám pomůže zlepšit váš fotografický um

Smartphone Photography 101 vám pomůže zlepšit váš fotografický um

Nezáleží na tom, kolik lidí už fotografuje mobilními telefony a kolik snímků už tak vyfotili. Stále najdete větší množství těch horších, než těch lepších. I pro ně je připraveno několik rad, které by ji mohly pomoci zlepšit se.

5 tipů jak dosáhnout lepších nočních streetfotek

5 tipů jak dosáhnout lepších nočních streetfotek

Noční fotografie je poměrně komplexní disciplínou, v níž se musíte obvykle dopředu rozhodnout, jak má výsledná fotografie vypadat a tomu také přizpůsobit svoji techniku. Oproti tomu streetfotografie je velmi podobná reportáži, kde je třeba být pohotový.

Vánoční světýlka jako zdroj osvětlení pro portréty?

Vánoční světýlka jako zdroj osvětlení pro portréty?

Vánoční osvětlení je jednou z věcí, které využíváme v roce velmi krátce – obvykle pár týdnů na přelomu roku a případně jako výzdobu různých večírků a oslav. Proč ale nezkusit pomocí malých LED světýlek vytvořit zajímavé portréty?

3 nejhorší momenty, se kterými se jako fotograf setkáte

3 nejhorší momenty, se kterými se jako fotograf setkáte

V okamžiku, kdy držíte v ruce pokročilejší fotoaparát, rázem se z vás stává „pan fotograf“, na kterého se obvykle každý obrací pro radu. Pokud ale aparát v ruce nemáte, jste obyčejným člověkem, kterému je třeba vše vysvětlit – v obou rolích se ale dostanete do mnohdy bezvýchodných situací...

V aplikaci VSCO budete nově moci editovat i videa

V aplikaci VSCO budete nově moci editovat i videa

Nejčastější začátečnické chyby při úpravě fotografií a jak se jim vyhnout

Nejčastější začátečnické chyby při úpravě fotografií a jak se jim vyhnout

Téměř každý fotograf upravuje své snímky v počítači. Než najde efektivní workflow s kvalitním výsledkem, může to nějaký čas trvat. V našem článku se dozvíte, kterým z nejčastějších chyb je záhodno se vyhnout.

Proč je důležité rozptýlené světlo a jak ho použít?

Proč je důležité rozptýlené světlo a jak ho použít?

Pamatujete na první Adobe Photoshop? Taková je jeho historie

Pamatujete na první Adobe Photoshop? Taková je jeho historie

Adobe Photoshop je tu s námi už od roku 1990, kdy se objevila na trhu verze 1. Postupem času se stal Photoshop prakticky nezbytným nástrojem ve workflow celé řady fotografů. Kam se posunul za necelých třicet let?